D E S I G N . V I S I O N : C O N F E R E N C E
0 5. 0 9 . 2 0 1 3
c o n f e r e n c e . . . . p r e s e n t e r s . . . . p r o g r a m. . . . l o c a t i o n . . . . c o n t a c t s

 

C O N F E R E N C E . P R O G R A M


10 órától
regisztráció

registration

11 óra
Megnyitó - Fusz György DLA habil., a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanára, Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész, a Kortárs Kerámiaművészetért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Opening - George Fusz DLA professor at the University of Pécs, Ferenczy Noemi-winning ceramic artist, President of the Contemporary Ceramic Arts Foundation Board of Trustees, Ph.D.

11:10 óra
A craft reneszánsza – Dr. Szentpéteri Márton eszmetörténész és designteoretikus, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem docense A gazdasági válság következményeképpen különösen hangsúlyossá vált a fenntartható tervezés szerepe a kortárs designkultúrában. Ez a hangsúlyeltolódás pedig új megvilágításba helyezte a kortárs kézműves kultúrákat is, sokan egyenesen a craft reneszánszáról beszélnek immár. Előadásában erről a vélt vagy valós reneszánszról szól, s tisztázni fog néhány témába vágó fogalomtörténeti kérdést is annak érdekében, hogy lássuk, milyen kulturális kisajátítások áldozata volt a közelmúltban a kortárs kézműves kultúra

The craft renaissance - Dr. Márton Szentpéteri design theorist and historian of ideas, professor at the Moholy-Nagy University of Art. The global economic crisis has particularly accentuated the role of sustainable design within contemporary design culture. This session will shed new light on contemporary craft cultures with many people now talking directly to the renaissance of the craft. In his presentation about the real or perceived renaissance, he will endeavour to clarify some concepts and pertinent historical questions in order to determine what kind of cultural appropriation has been the victim of recent contemporary craft culture.

11:50 óra
Átfedés – Művészet és design – Marek Cecula (Lengyelország)
keramikusművész, designer, a Modus Design alapítója. A művészet és a design határterületét elfoglaló kerámia design kreatív teljesítményét vizsgálja. Ma számos művész és designer gyakorolja ezt a posztindusztriális mesterséget, többnyire ipari módszerekkel és anyagokkal dolgozva feszegetik a kerámia tárgy határait, saját kategóriájuk megalkotása érdekében. Valahol a művészet és a design között elhelyezkedve, a tárgy inkább a koncepcióról, mint a használhatóságról szól, művészi jelentést ad a háztartási terméknek, és egy új fúziót hoz létre a kortárs kultúrában.

Overlap - Art and Design - Marek Cecula (Poland),
ceramic artist, designer and founder of Modus Design. Cecula explores the art and design border area occupying the ceramic design creative performance. Today, many artists and designers in this profession, mostly working with industrial methods and materials are stretching the boundaries of ceramic objects, to create your own categories. Located at somewhere between art and design, the concept of the subject and artistic meaning rather than the usability of the domestic product, and creates a new fusion of contemporary culture.

www.modusdesign.com
www.cmielowdesignstudio.wordpress.com

13:30 óra
Szünet

Break

14:00 óra
Digitális gyártás – Új eszközök az alkotóknak – Tavs Jørgensen
(Dánia/Egyesült Királyság) a Royal College of Art tanára, a Falmouth University tudományos munkatársa, a Tavs Jorgensen Design tervezője. Előadásában azt vizsgálja, miként lehet a design új modelljeit és a gyártást az új digitális gyártó eszközök segítségével fejleszteni. Példákat mutat be saját gyakorlatából, valamint áttekintést ad erről az izgalmas és gyorsan fejlődő területről.

Digital fabrication - a new means for the artists - Tavs Jørgensen (Denmark / UK) Professor at the Royal College of Art, researcher at University of Falmouth, DIST Jorgensen Design. His lecture examines how the design of new models and the production of new digital production tools can be developed. Examples from his own experience, as well as an overview of this exciting and rapidly developing field.
www.autonomatic.org.uk
www.oktavius.co.uk

15:00 óra
Lubloy – Lublóy Zoltán porcelántervező művész, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem adjunktusa. A Lubloy porcelán egy ma már egyre ismertebbé váló kis porcelánkészítő design műhely, ahol főként használati tárgyak nyerik el kortárs újraértelmezésüket. Lublóy Zoltán tárgyait több ponton lehet kapni Magyarországon és külföldön, számos kiállításon és vásáron láthatták a design iránt érdeklődők. Legsikeresebb terméke, a tollaslabda sószóró története, és egy kelet-európai tervező lehetőségei, eddig elért sikerei képezik előadásának gerincét.

Lublóy - Leslie Lublóy porcelain designer and artist, Assistant Professor, Moholy-Nagy University of Art. Lublóy porcelain maker design workshops have become known today as a place where everyday objects are given a contemporary re-interpretation. Zoltan Lublóy items are now available throughout Hungary and abroad and numerous exhibitions and fairs have seen a growth in interest. The most successful product being the badminton salt shaker and the successes that Eastern European design possibilities have achieved to date, are the backbone of the presentation.
www.lubloy.hu


informatió:
Kormos Emese, Nemzetközi Kerámia Stúdió
icshu@t-online.hu

or
Steve Mattison, International Ceramics Studio
icshu@me.com


Nemzetközi Kerámia Stúdió - International Ceramics Studio
Kápolna u.11. Kecskemét 6000, Hungary

www.icshu.org