MAGYAR NYELV

Artists have created these soulful expressions of creativity from the most basic elements, giving simple earth and glazes form in the fantastic shapes of these modern ceramic sculptures. From the first time man held aloft a lump of clay - figures have been created – both realistic and abstracted.

Marvellous exmples of Neolithic clay figures have been discovered from central Hungary and in 2012 thirty-six ceramic figurines and fragments were excavated from the archaeological site of Vela Spila, Croatia. These new discoveries date to between 17,500–15,000 years old, making them some of the oldest in Central Europe.

The figure sculptures of Greek Antiquity were not naturalistic, their forms being idealized and geometric. Early figurative art was based upon an understanding of abstracted shapes – where what was already known about the subject is relied upon rather than what was being observed. This idealisation eventually gave way to observation, and a figurative art, which balanced idealised geometry with greater realism, was seen in classical sculpture, known by the Greeks as ”mimesis “. This style of figurative art characterised by attempted to reconcile these opposing principles, remaining in fashion until the early 20th century.

Explore the virtually limitless world of ceramic sculpture. Meet the ceramic artists who bring clay to life in ways you may never have imagined. From the diminutive to the monumental, the figurative to the abstract, there are endless possibilities for expression in the form of ceramic sculpture. You will have the opportunity to work alongside these artists, sharing ideas and philosophies, techniques and inspiration.

 

Invited artists include:

CHRISTY KEENEY (Ireland)
”I visited a retrospective exhibition of Picasso, at the Tate gallery, in the early 80s when I was at college, and many of my influences came from seeing that work. Especially a collection of small card-board cutout and folded, figurative sculptures. These simple two dimensional pieces opened a world of possibilities on how I would approach my own work.“

. . . . . . . . .

Christy Keeney studied ceramics at the Royal College of Art in London And he has also been commissioned by the sculptor Eduardo Paolozzi and HRH Prince of Wales. His figurative ceramics is an investigation into the human condition, and his forms are stretched to the point where sculpture and drawing overlap. After spending 17 years in London Christy Keeney returned to his native Donegal where he now lives and works. His Sculpted slab built heads and figures demonstrate a wonderful sence of draughtmanship as details are drawn into the wet clay surface.

Visit Christy Keeney's website at http://christykeeney.co.uk

SUSAN HALLS (UK/USA)
"My obsession with animals and animal imagery has been more or less constant since my childhood so it is right that they should be the dominant subject in my work. It seems right and the most honest creative front available. I do believe that part of my drive to make animals is tied up in the primitive need to posses them – like effigies and totems. In my sculpture I’m trying to create an image which traps a kind of animal truth. Direct representation does not interest me. I strive to create work which reinvents animal form, enhancing the facts without being slavish to mere appearance. Dog, Horse, Bird, Pig, Sheep and Goat are recurring themes."

. . . . . . . . .

Susan Halls received her MA in Ceramics from The Royal College of Art, London, UK. She was an Artist in Residence at the Banff Center for the Arts from 1990-1991. Susan has exhibited widely including solo shows at The White Gallery, Lakeville CT, Ute Stebich Gallery, Lenox, MA, and Ulla Surland Gallery Eleven in Fairfield, CT. Her work has been included in collections internationally, most recently at the Aberystwyth University, Wales, The Shigaraki Ceramic Center, Japan and The Contemporary Art Society, London.

Visit Susan Halls' website at http://susanhalls.com


SYMPOSIUM PARTICIPATION FEE
The cost of attending this symposium is 210,000 HUF - which includes accommodation for the duration of the symposium in a single room with shared bathroom (self catering), and use of studios and equipment. It does not include costs of materials and firings, which are charged depending on how much you use. Prices are on our website.

Participants should bring with them their small personal hand tools. Remember to pack them in your stowed luggage not in hand luggage for flying. We can provide a basic tool kit for purchase if you need.

for information and application form please email:
Steve Mattison, International Ceramics Studio
icshu@me.com


ÉLŐ LÉNYEK NEMZETKÖZI SZIMPÓZIUM
2013. augusztus 9 – 30.

Már a kezdet kezdetén a Neander-völgyi ember fogott egy agyag rögöt, és élethű vagy absztrakt figurákat készített. Az alakokat ábrázoló ókori görög szobrok nem voltak természethűek, mivel a formákat idealizálták, és mértani alakzatokat követtek. A képzőművészetnek az elvonatkoztatott alakok megértése szolgált kiindulópontul, inkább arra építettek, amit már tudtak a témáról, és nem arra, amit megfigyeltek. Ez az idealizálás végül is utat engedett a megfigyelésnek, és a képzőművészetben az idealizált geometria a valószerűséggel egyensúlyba hozva vezetett oda, amit az antik szobrászatban látunk, és amit a görögök óta mimézisnek nevezünk. A 20. század elejéig divatos képzőművészeti stílust ezeknek az ellentétes alapelveknek az összehangolására tett kísérletek jellemezték.

Az utóbbi években a nem realisztikus figuratív kerámia nemzetközi újjászületésének lehetünk tanúi, szimpóziumunkon azok a művészek jönnek össze, akik ebben a témában alkotnak. A résztvevők az együttdolgozás mellett megosztják művészi filozófiájukat és elképzeléseiket, beavatják egymást technikai sajátosságaikba és ihletük forrásába.

Christy Keeney (Írország)

“A 80-as évek elején, főiskolás koromban láttam egy retrospektív Picasso kiállítást a Tate Gallery-ben, ezek az alkotások nagy hatással voltak rám. Különösen egy csoport kartonból kivágott és hajtogatott figuratív plasztika. Ezek az egyszerű, kétdimenziós munkák azoknak a lehetőségeknek a világát tárták föl előttem, amelyben a saját alkotásaimat is megközelíthetem.”

. . . . . . .

.A londoni Royal College of Art-on tanult kerámiát. Megrendeléseket kapott Eduardo Paolozzi szobrászművésztől és Ő Királyi Felségétől a Walesi Hercegtől. Figuratív kerámiái az emberi állapotban mélyednek el, alakjai addig a pontig feszülnek, ahol a plasztika és a rajz átfedi egymást. 17 évnyi londoni tartózkodás után Christy Keeney visszatért szülőhazájába, most Donegal-ban él és alkot. Formázott lapból épített fejei és figurái, ahogy a részleteket a nedves agyagfelületre rajzolja, csodálatos rajzkészségét is bizonyítják.

 

Susan Halls (Egyesült Királyság/USA)

“Az állatok és az állat ábrázolás iránti megszállottságom gyermekkorom óta többé kevésbé állandó, így igazságos tehát, hogy nekik kellett munkáim uralkodó témájává válniuk. Szobraimban megpróbálok olyan képet alkotni, amely egy állati igazságot ragad meg. A direkt ábrázolás nem érdekel. Olyan alkotások létrehozására törekszem, amelyek újra feltalálják az állat alakját, hangsúlyozzák a tényeket, anélkül, hogy külső megjelenésük szolgai utánzásává válnának. Visszatérő témáim a kutya, a ló, a madár, a birka és a kecske.”

. . . . . . . . .

Susan Halls a The Royal College of Art-on (London, Egyesült Királyság) szerzett mesterdiplomát (MA) kerámiából. 1990 és 1991 között Banff Center for the Arts-ban alkotott (AiR). Széles körben szerepel kiállításokon, önálló tárlaton mutatkozott be például a következő galériákban: The White Gallery (Lakeville CT), az Ute Stebich Gallery (Lenox, MA), és az Ulla Surland Gallery Eleven (Fairfield, CT). Alkotásai számos nemzetközi gyűjteményben megtalálhatók, hogy csak a legutóbbiakat említsük, az Aberystwyth University (Wales), The Shigaraki Ceramic Center (Japán) és a The Contemporary Art Society, (London).

Szimpóziumunk hazai meghívottjai:
Pozsgai Fruzsina
Molnár Sándor
Nemes Tímea Izabella

informátió:
Kormos Emese, Nemzetközi Kerámia Stúdió
icshu@t-online.hu


Nemzetközi Kerámia Stúdió - International Ceramics Studio
Kápolna u.11. Kecskemét 6000, Hungary

www.icshu.org