The Figure Symposium
1 - 29 July, 2009

RIMAS VISGIRDA (USA)
Lithuanian born American ceramic artist Rimas VisGirda's characteristic drawing style developed in the late 1970's and early 1980's. At the time, VisGirda observed the increasing corporatization and in a sense 'flatness' of American society. He tried to express these observations and concerns in his drawing, which resulted in a caricature style imagery. This was further influenced by US West Coast underground cartoonists such as Robert Crumb and S. Clay Wilson, as well as sub-cultural movements in London, in particular the rise of Punk Culture. In his imagery, VisGirda takes a critical look at fads and fashions, especially fringe areas outside of everyday culture. His imagery may be socio-critical, sometimes playful, sometimes even alluding to eroticism.


VisGirda uses a number of techniques to arrive at his end product. He favors coarse, high fired stoneware and works with line and color. VisGirda first draws the outline of an image with a conventional pencil on greenware. The surface is then brushed over with a thin layer of water based wax resist. On drying, the pencil marks are still visible through the translucent wax resist. The lines are then scratched into the clay with a sgrafitto tool. Black engobe or stain is then painted into the grooves.

“I make ceramics because I know how and I like to. My work is influenced by the culture I live in, the machine age, the urban environment, the media, and fad and fashion. In 1981 visited the Soviet Union as a guest of the USSR Union of Artists and have been to a number of symposia in Eastern Europe during the ensuing years. I find that humanity and the human condition have also entered my work as a result of those experiences. In the past I acted as an observer; now I feel more like a participant.”


RIMAS VISGIRDA (USA)
A litván születés? amerikai keramikusm?vész jellegzetes rajzstílusa az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején alakult ki. Akkor figyelte meg VisGirda a fokozódó privatizációt és bizonyos értelemben az amerikai társadalom “egyhangúságát”. Rajzaiban megpróbálta kifejezni ezeket a megfigyeléseit és aggodalmait, ami egy karikatúra stílusú ábrázolást eredményezett. Erre további hatást gyakoroltak olyan underground Nyugati parti karikaturisták, mint Robert Crumb és S. Clay Wilson, valamint a londoni szubkulturális mozgalmak, f?leg a punk kultúra. Ábrázolásmódjában VisGirda kritikusan tekint a divathóbortokra, különösen a mindennapok kultúráján kívül es? perem területekre. Ábrázolása talán társadalomkritikus, olykor játékos, máskor erotikus célzatú.

VisGirda számos technikát alkalmaz, míg eljut munkája befejezéséhez. Kedveli a durva, magas t?zön égetett k?edényt, vonalakkal és színekkel dolgozik. El?ször egy hagyományos ceruzával megrajzolja a kép körvonalait a nyers tárgyon. Azután egy vékony réteg vizes alapú viasz véd?réteget visz fel ecsettel a felületre. Száradáskor a ceruzanyomok még láthatók az áttetsz? viaszrétegen át. A vonalakat azután sgrafitto szerszámmal vési az agyagba. Fekete engobe-ot, vagy festéket fest a vájatokba.

“Kerámiákat készítek, mert tudom és szeretem csinálni. Munkáimra az a kultúra hat, amelyben élek, a gépkorszak, a városi környezet, a média, a divathóbortok. 1981-ben, a SZSZKSZ Alkotóm?vészek Egyesülete meghívására a Szovjetunióba látogattam és számos szimpóziumon vettem részt Kelet-Európában a következ? években. Úgy látom, az emberiesség és az emberi körülmények szintén munkám részei lettek ezeknek a tapasztalatoknak eredményeként. A múltban megfigyel? voltam; ma már inkább résztvev?nek érzem magam.

 


Please email Steve at icshu@hotmail.com for information about participation in this course.


International Ceramics Studio
H-6000 Kecskemét, Kápolna u.11, Hungary
tel: +36 76 486 867
email: icshu@hotmail.com