MARIA GESZLER
Easter Porcelain and Print Mastercourse
21-28 June, 2009

Magyarul

Portraits - china portraits - as my diaries - for decades I have experimented to express my own personality in simple, concentrated "minimal art" form (technical difficulties, too big forms for china, high temperature (1300C), wood heated killn, saltglaze) and with glowing contents (Poetry of industrial landscape, Rousseau's garden, Lonely bank, Blue bush etc).

These figures I imagine living in the landscape, hiding in a bush, lying in the grass, standing in water. In the exhibition hall, on plinths, I see a dissonant phenomenon.

Maria will introduce a range of printing techniques including photocopied prints, silkscreen and direct printing techniques onto glazed ceramic and glass surfaces using waste moulds.

Daily classes:
9.00 – 12.00 Morning classes
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes

Monday 22nd

11.00
Introduction to the Course.
Working with screenprint on glass.

Tuesday 23rd

Firing glass kiln.
Working with photocopy prints and clay.

Wednesday 24th

Silkscreen print demonstration
Working with plaster. Working with silk print onto soft clay. Clay manipulation

Thrusday 25th

Printing on orcelain - different methods.

Friday 26th

Technical discussion.
Packing ceramic kiln for drying and firing.
Opening glass kiln. Discuss results.

Saturday 27th Kiln firing.
Sunday 28th Open kiln and discuss works.

Maria Geszler will give a presentation about her own work on the first afternoon. There will be no taught evening sessions but students have 24 hour access to the studios if they wish to continue working.

Please email Steve at icshu@hotmail.com for information about participation in this course.


HÚSVÉTI MESTERKURZUS
PORCELÁN ÉS NYOMTATÁSI TECHNIKÁK
GESZLER MÁRIA VEZETÉSÉVEL

2009. április 7 – 16.

Portrék – porcelán portrék – mint naplójegyzeteim, évtizedek óta kísérletezem azzal, hogy saját egyéniségemet egy egyszerű, intenzív „minimal art” formában (technikai nehézségek, porcelánnak túl agy formák, magas hőmérséklet, 1300 °C, fatüzes kemence, sómáz) és izzó tartalommal fejezzem ki (Az iparvidék költészete, Rousseau kertje, Elhagyatott part, Kék bokor, stb.).   

Elképzelt figuráim a tájban élnek, megbújva egy bokorban, a füvön heverve, vízben állva. A kiállítóteremben, a posztamenseken, disszonáns jelenséget látok. 

Geszler Mária nyomtatási technikák sorát fogja bemutatni, beleértve a fénymásolt nyomatokat, a szitanyomást és a közvetlen nyomtatást mázazott kerámia, illetve üveg felületeken selejt formákat használva.

Program

   
   
   
   

Geszler Mária saját munkáiról tart bemutatót az első nap délutánján. Esténként nem lesznek oktatással egybekötött foglalkozások, viszont a résztvevők a nap 24 órájában használhatják a műtermeket, ha munkájukat folytatni kívánják.

infó: Kormos Emese, művészeti titkár - icshu@t-online.hu


International Ceramics Studio
H-6000 Kecskemét, Kápolna u.11, Hungary
tel: +36 76 486 867
email: icshu@hotmail.com