magyar

A mastercourse with DALIA LAUCKAITE-JAKIMAVICIENE

22nd - 28th June, 2011

A mastercourse with Lithuania's award winning ceramist and leader in the field of decoration with decals, enamels and lustres.

Dalia will give demonstrations how to produce your own scanned and computer printed decals for porcelain and students will then have time to explore what has been shown, with the tutor’s guidance. Participants will be encouraged explore the use of layering oricinal, found and second hand imagery combined with commercial decals, onglaze enamels and lustres onto ready-made glazed porcelain.

"My works are influenced by the history of art and architecture, kitsch and industry.

Art history is my real fascination, especially old Dutch painting with its love for detail, sometimes even obsessive precision. I pick up identifiable elements from art history and incorporate them into my works giving a new context, which is sometimes humorous and ironical. However, I use these elements with much love and attention.

.

Architectural forms are very important in my work. Old Vilnius architecture is an important source of inspiration. The beautiful Vilnius Baroque church leads to a series of works with squares inspired by this old church. These works have a special personal meaning to me , since they depict a view that is very familiar and common to me, but on the other hand I inhabited it with some strange personages, thus making it surrealistic, dream-like.

A mechanical word of various industrial things (like plumbing, pipes, taps or old oven doors) fascinates me. I have some romantic feelings for the raw beauty of the old industry. In my recent works I combine various mechanical forms with precise and rich decoration in the 19th century porcelain-decorating manner. I want the result to be a paradoxical contrast, the idea that everything is relative, art-kitsch, beauty-ugliness, reality-dreams, funny-serious, old-new.  My works are actually not comments on the decline of industry, but mostly my personal history and my childhood memories. I like my works to be a little surrealistic and sentimental, slightly ironical, full of various allusions - historical, mythological, religious, but mostly-personal.

Combining contemporary and historical, working with over-glaze techniques in a very precise manner. This feeling like a 19th century porcelain decorator is fascinating to me. The technical side, the execution of the work, is always important to me. In that sense I realy feel I am a ceramist, a craftsman.

In my work I often use ready-mades. Sometimes I incorporated found objects. I am living in a contemporary social environment, where products of industrialization become trash very quickly. I am happy to give some of these things a second chance and to make someone understand how nice this trash is, when you feel the history of things.

My often-used technique is press-molding, and my molds are often taken from found objects around me. Using decals alongside hand painted decoration is again using ready-mades. I compose these ready-mades in their own way, thus making them work for my own idea."

From the first sign, refined compositions (in the sense of form) hide inside a considerable dose of humour. Still, to grasp it, a direct relation with observed object is not enough. Lauckaite is imposed on "aristocratic" style of intercourse based on subtle hints. But the artist does not allow even to the chosen ones to lull in exaltation. Inventively combining attributes of daily life with moulds (statues, natural forms), she skilfully transforms them to the pieces of art and puts surprise accents of prosiness and high artistic value.

The language of this course will be English (Hungarian translation).

Course fee: 150,000 HUF (incudes self catering accommodation in single room, course materials, firing costs and tuition)

Course Timetable

Wednesday 22nd June.

11.00 Dalia Lauckiate-Jakimaviciene Presentation.
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes

Thursday 23rd and Friday 24th June.

9.00 – 12.00 Morning classes
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes

Saturday 25th and Sunday 26th June.

Weekend free to visit museums, galleries, Budapest, or continue working if you wish.

Monday 27th and Tuesday 28th June.

9.00 – 12.00 Morning classes
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes


There will be no taught evening sessions but students have 24 hour access to the studios if they wish to continue working.

Please email Steve at icshu@hotmail.com for details and application.

 


MATRICÁK, MÁZ FELETTI FESTÉS ÉS LÜSZTEREK
Mesterkurzus DALIA LAUCKAITE-JAKIMAVICIENE (LITVÁNIA) Vezetésével

2011. június 22 – 28.

Dalia Lauckaite-Jakimaviciene számos díj birtokosa, a matricával, máz feletti festéssel és lüszterekkel történő dekorálás területén egyike a vezető művészeknek. A mesterkurzuson bemutatja, hogyan készíthető saját szkennelt, vagy számítógépen nyomtatott matrica porcelánra, majd pedig kísérletezni lehet ezek megjelenítésével. A résztvevőket arra bíztatjuk, hogy próbálkozzanak eredeti, talált, vagy mások által használt képek rétegezésével és ezek megvásárolható matricákkal, máz feletti festéssel és lüszterekkel való kombinálásával kész mázas porcelánon.
„Munkáimra a művészet- és építészettörténet, a giccs és az ipar van hatással. Magával ragad a művészettörténet, különösen a részleteket kedvelő, olykor már megszállottan pontos, régi holland festészet. Azonosítható elemeket ragadok ki a művészettörténetből és beépítem ezeket a saját alkotásaimba, új, néha humoros és ironikus kontextusban. Mindamellett ezeket az elemeket nagy szeretettel és gondossággal használom.

Munkáimban jelentős szerepet kapnak az építészeti formák. A régi Vilnius építészete fontos ihlető forrás. A gyönyörű vilniusi barokk templom egy sorozat készítésére ösztönzött. Ezeknek az alkotásoknak különösen személyes jelentése van, mivel egy olyan képet ábrázolnak, ami számomra nagyon ismerős és megszokott, viszont olyan furcsa alakokkal népesítem be, amitől szürreálisak, álomszerűek lesznek.

Megigéznek a különböző ipari tárgyak (mint a vízvezeték, a csövek, a csapok, vagy régi kályhaajtók). Romantikus érzéseket táplálok a régi ipar nyers szépsége iránt. Legutóbbi munkáimban különféle műszaki formákat kombináltam aprólékos és gazdag díszítéssel a 19. századi porcelánfestés modorában. Azt akarom, hogy az eredmény egy paradox ellentét legyen, az a gondolat, hogy minden relatív, művészet-giccs, szépség-csúfság, valóság-álom, mulatságos-komoly, régi-új. Az alkotásaim valójában nem az ipar hanyatlásának kommentárjai, sokkal inkább a személyes történelmem és a gyermekkorom emlékei. Szeretem, ha műveim kicsit szürreálisak és szentimentálisak, enyhén ironikusak, különböző – történelmi, mitológiai, vallási, de leginkább személyes - utalásokat tartalmaznak.

Összekapcsolom a jelenkorit a történelmivel, máz feletti technikákkal dolgozom nagyon aprólékos módszerrel. Ez a 19. századi porcelánfestő “feeling” elbűvöl. A technikai oldal, a munkáim kivitelezése mindig fontos számomra. Ebben az értelemben valóban keramikusnak, kézművesnek érzem magam.

Munkáimhoz gyakran használok nem eredeti dolgokat. Olykor talált tárgyakat is beépítek. Jelenkori társadalmi környezetben élek, ahol az ipari termékek nagyon gyorsan limlommá válnak. Boldogan adok ezeknek tárgyaknak még egy esélyt és meg akarom értetni, hogy milyen szép is ez a vacak, ha megérezzük a bennük rejlő történetet.

Gyakran készítek öntőformát a magam körül talált tárgyakról. A kézzel festett díszítés mellett készen kapható matricákat is használok, melyeket úgy kombinálok, hogy működjenek saját elképzelésemnek megfelelően.”

A kifinomult kompozíció (formai értelemben) kezdettől fogva jó nagy adag humorban bújik meg. Mégis, ahhoz, hogy megértsük, nem elég közvetlen kapcsolatba kerülni a szemlélt tárggyal. Lauckaité-nak a burkolt célzásokon alapuló „arisztokratikus” stílusú érintkezés imponál. De a művész még a kiválasztottaknak sem engedi, hogy lelkesültségük csillapodjon. A mindennapi élet attribútumait a lenyomatokkal (szobrok, természetes formák) leleményesen kombinálva ötletesen alakítja át műtárggyá, meghökkentő nyomatékot téve a hétköznapiságra és a magas művészi értékre.

Program

Június 22. szerda 11.00 Dalia Lauckiate-Jakimaviciene prezentációja
12.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 17.00 Délutáni órák
Június 23. csütörtök és június 24. péntek 9.00 – 12.00 Délelőtti órák
12.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 17.00 Délutáni órák
Június 25. szombat és június 26. vasárnap Szabad hétvége múzeumok, galériák látogatására, vagy tetszés szerint a munka folytatására
Június 27. hétfő és június 28. kedd 9.00 – 12.00 Délelőtti órák
12.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 17.00 Délutáni órák

Esténként nem lesznek oktatással egybekötött foglalkozások, viszont a résztvevők a nap 24 órájában használhatják a műtermeket, ha munkájukat folytatni kívánják.

További információ: Kormos Emese: icshu@t-online.hu

 


International Ceramics Studio
H-6000 Kecskemét, Kápolna u.11, Hungary
tel: +36 76 486 867
email: icshu@hotmail.com