magyar

FREEDOM ON THE WHEEL
A mastercourse with
Gareth Mason (GB)

7th - 13th September, 2011

A mastercourse with one of Britain's most interesting and experimental award winning potters and educators.

This is a rare opportunity to take part in one of Gareth’s Masterclasses. Through an interdisciplinary approach of demonstrations and hands on work you will be taken through Gareth’s working practice as well having the opportunity to develop your own skills and ideas. The five day mastercourse will be a free-flowing exploration of creativity, with clay at its heart. Participants will wheel throw, slab and hand build, exploring the textural and malleable potential of each. You will find ways to intermix and meld these forming techniques using process as a springboard for expression. There will be plenty of discussion along the way. Everyone’s contribution will be equally valid, as we never know where the learning will come from, or who our teachers will be.

"Some objects, works of literature, music, painting, or simply moments in time can be charged with life and significance. I associate these with the arena of feeling. The best art, irrespective of the discipline, is felt first and reasoned later. This belief is my creative bedrock. It springs from a child-like curiosity and relish of the stuff of earth, an evolving well of experience and a love of mystery. Beauty has many guises. I value the voluptuous and the visceral in equal measure. Art is at its most potent when it exposes something of the artist's humanity. The Spanish know this and call it Duende but this phenomenon has a pan-cultural blood line. Thus, a personal act of risk and disclosure can be both gift and revelation, if we are alive to it."

"We have a duty to be present in every moment of our work; to be as present as we can be in the experience of creation because only then can the personal become universal. It is only the artist’s complete and un-distracted presence that can invest a work of art with the power to move the spirit. Fire, in its consummation and in its fluxed aftermath, reminds us that ‘now’ is all we have. Now is the most important moment in our lives. Ceramics is my arena of feeling, in which I explore ‘now’ unfiltered, raw, as I live it. I reveal what I find, with all the honesty, truth and wisdom that I can garner from my life’s experience. I work from a place of great uncertainty and risk, with optimism, with trust and with fire as my capricious ally. Fire; my teacher, my muse, the beating heart of my practice: I will never tame it, and in turn it will always enrich me."

The language of this course will be English with Hungarian translation.

Course fee: 150,000 HUF (incudes self catering accommodation in single room, course materials, firing costs and tuition)

Course Timetable

Wednesday 7th September.

11.00 Gareth Mason Presentation.
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes

Thursday 8th and Friday 9th September.

9.00 – 12.00 Morning classes
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes

Saturday 10th and Sunday 11th September, 2011.

Weekend free to visit museums, galleries, Budapest, or continue working if you wish.

Monday 12th and Tuesday 13th September 2011

9.00 – 12.00 Morning classes
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes


There will be no taught evening sessions but students have 24 hour access to the studios if they wish to continue working.

Please email Steve at icshu@hotmail.com for details and application.


view Garth Mason's exhibition "Other Forces" at Jason Jacques, New York


A KORONGON SZABADON
Mesterkurzus GARETH MASON (Nagy Britannia) Vezetésével

2011. szeptember 7 – 13.


Ritkán adódó alkalmat kínálunk arra, hogy Nagy-Britannia egyik legizgalmasabb, kísérletező kedvű keramikusművészének és tanárának mesterkurzusán részt lehessen venni. A programon demonstrációk és az aktív munka komplex megközelítésén keresztül lehet megismerkedni azzal, hogy miként dolgozik Gareth Mason, egyúttal ez alkalom arra is, hogy mindenki fejlessze saját készségeit és elképzeléseit, szabad teret engedve a kreativitásnak – középpontban az agyaggal. A kurzus résztvevői korongozni fognak, lapból és kézzel építenek, vizsgálva a különböző technikákban rejlő szerkezeti és alakíthatósági lehetőségeket. Alkalom lesz a formázási technikák kombinálására és összeolvasztására, magát az eljárást használva a kifejezés ugródeszkájaként. Számos vita is ki fog alakulni, mindenki hozzászólása egyformán érvényes lesz, hiszen előre nem lehet tudni, honnan jön a tudás, vagy ki lesz a tanár.„A tárgyak, az irodalmi művek, a zene, a festészet, de egyszerűen a pillanat is megtölthető élettel és jelentőséggel. Kapcsolatba hozom őket az érzelmek porondjával. A legjobb művészetet, a műfajtól függetlenül, először megérezzük és később értelmezzük. Ez a meggyőződés alkotómunkám alapja. Gyerekes kíváncsiságból és a föld anyagának ízéből, a tapasztalat kibontakozó forrásából és a titokzatosság iránti rajongásból ered. A szépségnek sok alakja van. Az érzékit és az ösztönösen érzelmit egyformán értékelem. A művészet akkor a leghatásosabb, amikor a művész emberi természetét világítja meg. A spanyolok Duendének hívják ezt, de a jelenségnek összkulturális vérvonala van. Ekképpen egy egyéni kockázatos tett és lelepleződés lehet ajándék és reveláció is, ha tudatában vagyunk ennek.”

Munkánk minden pillanatában kötelességünk jelen lenni; annyira jelen, amennyire csak tudunk az alkotás megtapasztalásában, mivel csak ezután válhat a személyes univerzálissá. Csak a művész tökéletes és zavartalan jelenléte tudja a műalkotást éltető erővel felruházni. A tűz, a maga beteljesülésében és szétáradó következményében, emlékeztet minket arra, hogy nincs másunk, csak a „most” . A most életünk legfontosabb pillanata. Érzelmeim porondja a kerámia, amiben a „most” szűretlenül és nyersen jelenik meg, úgy ahogy átélem. Feltárom, amit találok, mindazzal a tisztességgel, igazsággal és bölcsességgel, amit élettapasztalatomból össze tudok gyűjteni. Nagyon bizonytalan és kockázatos helyzetben dolgozom optimizmussal, bizalommal és a tűzzel, mint szeszélyes szövetségesemmel. A tűz; mesterem, múzsám, munkám dobogó szíve; soha sem fogom megzabolázni, s ezért mindig gazdaggá fog tenni.”

Program

Szeptember 7. szerda 11.00 Gareth Mason prezentációja
12.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 17.00 Délutáni órák
Szeptember 8. csütörtök és
szeptember 9. péntek
9.00 – 12.00 Délelőtti órák
12.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 17.00 Délutáni órák
Szeptember 10. szombat és
szeptember 11. vasárnap
Szabad hétvége múzeumok, galériák látogatására, vagy tetszés szerint a munka folytatására
Szeptember 12. hétfő és
szeptember 13. kedd
9.00 – 12.00 Délelőtti órák
12.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 17.00 Délutáni órák

Esténként nem lesznek oktatással egybekötött foglalkozások, viszont a résztvevők a nap 24 órájában használhatják a műtermeket, ha munkájukat folytatni kívánják.

További információ: Kormos Emese: icshu@t-online.hu

 


International Ceramics Studio
H-6000 Kecskemét, Kápolna u.11, Hungary
tel: +36 76 486 867
email: icshu@hotmail.com