magyar

A mastercourse with Jason Walker (USA)

27th July - 2nd August, 2011

There is a rich history in ceramics of combining drawing and brushwork decoration with vessels and sculptural objects. However, in contemporary ceramic art, relatively few artists do this. Here is a chance to learn concepts and techniques to combine two-dimensional imagery and/or decoration with three-dimensional form, be it sculptural or functional, using porcelain, underglazes and brushwork techniques (as well as some very good sgraffito tricks). Construction methods such as slabwork, slip casting and throwing will also be demonstrated.

. . . .

"What is Nature? This question is the guiding force behind my work. I feel we use the term nature very loosely in our language today, and in my work I am searching for a place or an object that embodies the word nature. According to Webster’s Dictionary, nature is something in its essential form untouched and untainted by the hands of a human being. Here lies the problem to my quest. At the very heart of our own description of nature we exclude ourselves from it. Does this mean I am not natural?

Although this argument may appear esoteric, the way in which we perceive nature inadvertently describes the way in which we perceive ourselves. I feel that technology has significantly changed and continues to mold our perception of nature. I feel we are pursuing our technological aspirations with a sort of blind admiration. Collectively, we see technology as only friend. Yet, technology is both friend and foe. Besides the obvious advantages technology may bring to our lives there lie unintended consequences and underlying messages behind every creation that forever change our perceptions, our social interactions and our relationship to nature and each other. It is in this grey area that I am trying to create a narrative to examine and ask questions. For this reason I have chosen to combine imagery of technology and ecology.

My work has become a self-examination as well as a form of social critique, because I am just as dependent on technology as anyone else due to the fact that I choose to participate in society. In my most recent body of work I quoting from early methods of American artists, such as Thomas Moran or Thomas Cole from the Hudson River School of painting, traveling to American ‘wilderness’ and backpacked solo with my sketchbook for ten days collecting images of landscape and ecology to bring back to the studio. From this experience, I composed a narrative based on an historical progression of different perceptions of ‘nature’ and ‘wilderness’ in America starting with the idea of manifest destiny and progressing to contemporary ideas embodied in national parks and nature preserves. Ultimately, my quest to define nature is a journey to define for myself what it means to be human in the present time.

In the past all my imagery was taken from the landscape of my daily experience, because I felt that every day life was most significant to shaping my perceptions of the world. However, I have recently begun what I call imagery collection expeditions. I have traveled to ‘American wilderness’ areas such as the canyons of the Escalante in Southern Utah and most recently I just hiked 75 miles through Yosemite National Park in my search for American icons and ideals of Nature. Also, I have walked and biked many blocks of an urban area, in this instance the city of Seattle, and a quest to find technological landscapes.

The language of this course will be English with Hungarian translation.

Course fee: 150,000 HUF (incudes self catering accommodation in single room, course materials, firing costs and tuition)

Course Timetable

Wednesday 27th July.

11.00 Jason Walker Presentation.
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes

Thursday 28th and Friday 29th July.

9.00 – 12.00 Morning classes
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes

Saturday 30th and Sunday 31st July.

Weekend free to visit museums, galleries, Budapest, or continue working if you wish.

Monday 1st and Tuesday 2nd August.

9.00 – 12.00 Morning classes
12.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 17.00 Afternoon classes


There will be no taught evening sessions but students have 24 hour access to the studios if they wish to continue working.

Please email Steve at icshu@hotmail.com for details and application.


FESTETT PORCELÁN
Mesterkurzus JASON WALKER (USA) Vezetésével
2011. július 27 – augusztus 2.

A kerámia történetének gazdag fejezetét alkotja a rajzolt és a festett dekoráció kombinálása mind a funkcionális, mind pedig a figuratív tárgyakkal. Jóllehet, a kortárs kerámiában ezt kevesen művelik. Jason Walker mesterkurzusán a kétdimenziós ábrázolás és/vagy dekorálás és a háromdimenziós forma (legyen az funkcionális, vagy figuratív) kombinálásának koncepcióival és technikáival lehet megismerkedni, porcelán (vagy fehér kőedény), máz alatti és feletti festett technikák használatával (valamint néhány igen jó sgraffito trükkel is). Olyan építési módszerek is bemutatásra kerülnek, mint a lapból építés, az öntés és a korongozás.

"Mi a Természet? Ez a kérdés a vezérlő ereje munkámnak. Úgy vélem, manapság a természet kifejezést nagyon pontatlanul használjuk, alkotó tevékenységem során egy olyan helyet, vagy tárgyat keresek, amely megtestesíti a természet szót. A Webster’s Dictionary szerint a természet olyasvalami, ami lényegi formájában ember által érintetlen és szennyezetlen. És ebben rejlik keresésem problémája. A természet meghatározásunkból ugyanis saját magunkat rekesztjük ki. Azt jelenti ez, hogy nekem nincs közöm a természethez?

. . . .

Jóllehet ez az okoskodás ezoterikusnak tűnhet, azonban ahogy mi érzékeljük a természetet, szándékolatlanul is rávilágít arra, hogy mi hogyan érzékeljük önmagunkat. Úgy érzem, a technika jelentősen megváltoztatta és továbbra is átformálja természet felfogásunkat. A technika iránti vágyakozásainkat valami elvakult rajongással követjük. A technikában kollektíven csak a barátot látjuk. A technika azonban barát is és ellenség is. Nyilvánvaló előnyei mellett nem szándékos következmények és mögöttes mondanivalók vannak minden alkotás nyomában, melyek örökre megváltoztatják felfogásunkat, társadalmi együttműködésünket, a természethez és egymáshoz való viszonyunkat. Ebben a köztes állapotban próbálok egy narratívát létre hozni a kérdések vizsgálatára és feltevésére. Emiatt választottam a technika és az ökológia ábrázolásának kombinációját.

A munkám önvizsgálattá vált, valamint egyfajta társadalomkritikává, mivel én éppen olyan technikafüggő vagyok, mint bárki más, annak a ténynek köszönhetően, hogy a társadalomban való részvételt választottam. Legújabb műveimben olyan amerikai művészek korai módszereit idézem, mint Thomas Moran, vagy Thomas Cole a Hudson River festőiskolából, az amerikai „vadonba” utazva egyedül, hátizsákomban a vázlatfüzetemmel, tíz napig gyűjtve a vidék és a környezet képeit. Ebből az élményből fogalmaztam meg az amerikai „természet” és „vadon” különböző felfogásának történelmi fejlődésén alapuló narratívát, kezdve a nyilvánvaló elhivatottság gondolatával és tovább haladva a nemzeti parkokban és természetvédelmi területekben megtestesülő kortárs elgondolásokig. Végül is a természet meghatározását célzó keresésem egy utazás, melynek során megfogalmazhatom magamnak azt, hogy mit jelent ma embernek lenni.

Régebben az összes képemet napi tapasztalataimból merítettem, mivel úgy éreztem, hogy a mindennapi élet formálja a legjelentősebben a világról alkotott felfogásom. Azonban nemrég neki vágtam a képgyűjtő expedícióknak. Olyan vad amerikai vidékekre utaztam, mint az Escalante szurdokok Dél-Utahban és legutóbb 75 mérföldet túráztam a Yosemite Nemzeti Parkban a természet amerikai ikonjai és eszményei után kutatva. Körbejártam és bicikliztem egy városi terület számos épülettömbjét is, jelen esetben Seattle-ben, ahol ipari tájképeket kerestem.”

Program

Július 27. szerda

11.00 Jason Walker prezentációja
12.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 17.00 Délutáni órák

Július 28. csütörtök és július 29. péntek

9.00 – 12.00 Délelőtti órák
12.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 17.00 Délutáni órák

Július 30. szombat és július 31. vasárnap

Szabad hétvége múzeumok, galériák látogatására, vagy tetszés szerint a munka folytatására

Augusztus1. hétfő és augusztus 2. kedd

9.00 – 12.00 Délelőtti órák
12.00 – 14.00 Ebédszünet
14.00 – 17.00 Délutáni órák

Esténként nem lesznek oktatással egybekötött foglalkozások, viszont a résztvevők a nap 24 órájában használhatják a műtermeket, ha munkájukat folytatni kívánják.

További információ: Kormos Emese: icshu@t-online.hu

 


International Ceramics Studio
H-6000 Kecskemét, Kápolna u.11, Hungary
tel: +36 76 486 867
email: icshu@hotmail.com