Magyar

SMOKELESS WOOD KILN WORKSHOP
with Masakazu Kusakabe (Japan)

1st - 21st July, 2011

In pursuit of a greener studio practice, the International Ceramics Studio is hosting a Smokeless Wood Kiln Workshop to construct an efficient and sustainable wood-firing kiln with the pioneering kiln designer and builder, Kusakabe, Masakazu. The position and relatively large size of the firebox and the tall chimney allow for effective combustion, fast firing and excellent ash distribution.

In the summer of 2010 we staged a successful woodfiring symposium under the direction of the Master Potter, Masakazu Kusakabe. In 2011 he will return to Kecskemet to lead the three weeks kiln building workshop in July.

Kusakabe sensei is a versatile artist: potter, kiln builder, sumi drawer and astronomist. His pioneering invention is the eco-friendly "smokeless kiln", which allows artists to build woodfiring kilns in built-up locatiions because it produces very little or no smoke.

The program starts on the 1st July to 21st July and there is also time available after it to perform more firings in the new smokeless kiln. The program will run if there are enough applicants. (minimum 8 persons).

Application deadline is 1st April.

Kusakabe, Masakazu has researched, designed, and built many smokeless and efficient wood-fired kilns in Asia, Europe, Canada, and California. The Harvard/Noble and Greenough kiln will be his latest design and a unique contribution to the renaissance of wood burning kilns in the United States. Kusakabe’s kilns produce traditional ash-glazed surfaces in relatively short firing cycles with no smoke. He is the co-author of "Japanese Wood-Fired Ceramics", Krause Publications, 2005.

The Sasukenei Smokeless Kiln begins with two features - a large bourry box and a large chimney typically associated with bigger kilns.

. . . .
Masakazu Kusakabe stoking the Smokeless Kiln and the ash results from the kiln.


The large bourry box is a double-chambered, downdraft fire box that burns efficiently. Wood is stoked in the top chamber and rests on a grate above the second chamber, which catches the ash and embers from the firing. Air drawn down trough the burning wood results in a fire that burns upside down.
The Sasukenei ware chamber is compressed and measures slightly larger than a cubic meter. The ash and firing effect also are compressed, and the results are dramatic and beautiful. Kusakabe’s insight here was that rather than spread ash and firing effects over a large kiln space to produce good wood-fire results, he would compress the ware chamber and concentrate ash and firing effects on in small chamber for dramatic wood-fired results.

Some of the subtleties found in larger kilns with longer firing cycles are less likely to occur, but the Smokeless Kiln concentration of ash and firing effects produces work so inundated with natural ash glaze that it appears to have been fired over 10 days, rather than the actual day and a half. In addition, work fired under the bourry box and in the flues leading to the ware chamber exhibits qualities unique to the Smokeless Kiln. This will be a new design for Kecskemét.

. . . .

Kusakabe is an admired master potter and kiln builder from Japan. People from all parts of the world gather at his studio, a converted 100 years old folk house to admire his ceramics, to write poetry and to see the stars from his small observatory. On a visit to his studios or to one of his American workshops, he may conduct an “informal” tea ceremony, which at first may appear to be an oxymoron. Though he has been formally trained to perform the tea ceremony, when he is in America, he is concerned with the essence of the tea ceremony, the spirit and exchange of friendship and eschews a strict formal setting for a casual more playful one. Sharing tea with Kusakabe means opening the heart and mind to the beauty of nature and the sharing of common humanity.

In Kecskemét we have comfortable ceramic studios and on site accommodation in single bedrooms (provided with bedding, pillows, blankets, towels etc.). The accommodation is self catering and we have large modern kitchens for preparing meals and lounges for socialising. Artists have full 24 hour access to their studios.

Cost of the workshop is 260,000 HUF and includes, accommodation in single room, studio space, tuition and kiln plans and documentation and two group firings in the kiln included. The extra costs will be for the clay you use.

 

Further information about this event and applications to George Varsanyi, v.gyorgy@freemail.hu
or Steve Mattison - icshu@hotmail.com

Kusakabe's informative website: http://www.miharuarts.com/kusakabe/

For more informations on Kusakabe's smokeless kiln click here . . .
http://www.miharuarts.com/kusakabe/index.php?page=smokeless-kiln


FÜST NÉLKÜLI FATÜZES KEMENCE ÉPÍTŐ WORKSHOP
Masakazu Kusakabe (Japán) vezetésével
2011. július 1 – 21.

A környezetbarát stúdió munkára való törekvést szem előtt tartva a Nemzetközi Kerámia Stúdió ad helyet annak a Füst nélküli fatüzes kemence workshopnak, aminek keretében egy hatékony és fenntartható fatüzes kemence épül az úttörő kemencetervező és -építő Kusakabe, Masakazu vezetésével. A tűztér elhelyezkedése és viszonylag nagy mérete, valamint a magas kémény hozzájárul a hatékony égéshez, a gyors égetéshez és a kiváló hamu eloszláshoz.

2010 nyarán sikeres fatüzes szimpóziumot szerveztünk Masakazu Kusakabe keramikus mester irányításával. 2011. júliusában visszatér Kecskemétre a három hetes kemenceépítő workshop vezetésére. Kusakabe sensei sokoldalú művész: keramikus, kemenceépítő, sumi festő és csillagász. Úttörő találmánya a környezetbarát „füst nélküli kemence”, ami lehetővé teszi, hogy a művészek fatüzes kemencét használhassanak beépített területen is, mivel nagyon kevés, vagy semennyi füstöt sem áraszt.

A program július 1-jétől 21-ig tart, még lesz idő további égetésekre is az új kemencében. A program csak akkor valósul meg, ha van elegendő számú jelentkező (minimum 8 fő).

Jelentkezési határidő: 2011. április 1.

Kusakabe, Masakazu sok füst nélküli, jó teljesítő képességű fatüzes kemencét tervezett és épített Ázsiában, Európában, Kanadában és Kaliforniában. A Harvard/Noble and Greenough kemence a legújabb típusa és egyben páratlan hozzájárulása a fatüzes kemence reneszánszához az Amerikai Egyesült Államokban. Kusakabe kemencéi hagyományos hamumázas felületeket hoznak létre viszonylag rövid égetési ciklusban füst nélkül. Társszerzője a Japán fatüzes kerámiák (Japanese Wood-Fired Ceramics, Krause Publications, 2005.) című könyvnek.

A Sasukenei füst nélküli kemencének két jellemző vonása van: a nagyméretű bourry boksz (tűztér) és a tipikusan a nagyobb kemencékhez kapcsolódó magas kémény.

Masakazu Kusakabe füst nélküli kemencét fűt; a hamu eredménye a kemencéből. (capture).
A terjedelmes bourry box kétkamrás és a lefelé irányuló légáramnak köszönhetően hatékonyan ég. A felső kamrában kerül a fa, egy rácsra a második kamra fölé, ami felfogja az égetés során keletkező hamut és parazsat. Az égő fán keresztül lefelé áramló levegő olyan tüzet eredményez, amely fejjel lefelé ég. A Sasukenei kamra tömörített és egy kicsit nagyobb, mint egy köbméter. A hamu és az égetés hatékonysága ugyancsak sűrített, az eredmény drámai és gyönyörű. Kusakabe éleslátása abban nyilvánult meg, hogy a hamunak és az égetési hatásoknak, a jó fatüzes eredmény érdekében terjedelmes kemence térben történő kiterjesztése helyett, kisebbre vette a tárgyakat tartalmazó kamrát, hogy a hamu és az égetési effektusokat egy kisebb méretű kamrába koncentrálja a drámai fatüzes eredmény eléréséért.

Kevésbé valószínű, hogy a hosszabb égetési ciklusú nagyobb kemencékben felfedezhető néhány finomság előfordul, viszont a füst nélküli kemencében koncentrálódó hamu és égetési hatások olyan, természetes hamumázzal borított munkákat eredményeznek, amelyek úgy néznek ki, mintha több mint 10 napig égették volna őket a tényleges másfél nap helyett. Továbbá a bourry box alatt és a második kamrába vezető kürtőben égetett tárgyak a füst nélküli kemencére egyedülállóan jellemző tulajdonságokat mutatnak. Kecskemétre egy új terv készül.

Kusakabe egy köztiszteletnek örvendő keramikus mester és kemenceépítő. A világ minden részéről zarándokolnak stúdiójába, egy 100 éves átalakított vidéki házba, hogy megcsodálják kerámiáit, hogy verseket írjanak és a csillagokat kémleljék kicsiny csillagvizsgálójából. Stúdiójában, vagy workshopjain előfordul, hogy egy-egy nem előírásos teaceremóniát is bemutat, ami első pillantásra oximoronnak tűnik. Jóllehet hivatalosan ki van képezve a teaceremónia levezetésére, ennek lényegére koncentrál, mégpedig a barátságkötésre és annak szellemére, tartózkodva a szigorú formalitástól egy hétköznapibb, de játékosabb bemutató kedvéért. Egy tea Kusakabéval szívünk és elménk kitárását jelenti a természet szépsége előtt és osztozást az emberiességben.

További információ: Kormos Emese: icshu@t-online.hu, Varsányi György: v.gyorgy@freemail.hu

Masakazu Kusakabe honlapja: http://www.miharuarts.com/kusakabe

További információ a füst nélküli kemencéről: http://www.miharuarts.com/kusakabe/index.php?page=smokeless-kiln


International Ceramics Studio
H-6000 Kecskemét, Kápolna u.11, Hungary
tel: +36 76 486 867
email: icshu@hotmail.com